Pożyczka konsolidacyjna w Bank Millennium

Pożyczka konsolidacyjna w Bank Millennium

Przenieś swój kredyt do Bank Millennium i zyskaj niską ratę oraz atrakcyjne oprocentowanie. Bank Millennium w promocji oferuję 0% prowizji od kwoty konsolidowanych środków. W banku tym mamy również zapewnioną gwarancję najniższego oprocentowania. Oferta ta polega na tym, że jeśli znajdziemy tańszą ofertę od tej, którą oferuje nam Bank Millennium, to bank obniży nam oprocentowanie i odsetki. 

Kredyt konsolidacyjny w Bank Millennium

 • 0% prowizji od kwoty konsolidowanych środków 
 • oprocentowanie pożyczki: 7,20%
 • gwarancja najniższego oprocentowania - jeżeli w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy znajdziesz inną tańszą ofertę dla tej samej kwoty i okresu oprocentowania, to Bank Millennium obniży Twoje oprocentowanie i zwróci Ci różnicę już zapłaconych odsetek
 • połącz swoje zobowiązania np. zadłużenie na karcie kredytowej czy limicie w koncie, pożyczki gotówkowe, kredyty samochodowe lub ratalne i płać jedną wygodną ratę
 • ubezpieczenie bezpieczna pożyczka zapewni kompleksowe wsparcie dla Ciebie i Twoich bliskich w wielu trudnych sytuacjach losowych (składka ubezpieczenia wynosi 0,3% przyznanej kwoty miesięcznie)
 • cennik pożyczki gotówkowej 

Ubezpieczenie pożyczki przydaje się w trudnych sytuacjach losowych takich jak: 

 • utrata stałego źródła dochodu lub hospitalizacji w wyniku wypadku
 • czasowa niezdolność do pracy albo śmierci w wyniku wypadku
 • całkowitej niezdolności do pracy albo inwalidztwa w wyniku wypadku
 • poważnego zachorowania albo śmierci

Jak skorzystać z pożyczki ?

 • wypełnij formularz na stronie banku
 • pracownik banku oddzwoni do Ciebie w dogodnej dla Ciebie porze i przedstawi szczegóły ubiegania się o pożyczkę 
 • warto przygotować takie dokumenty jak: umowę o pracę, dzieło, zlecenie bądź decyzję o przyznaniu emerytury, czy renty, wyciąg z konta z ostatnich 3 miesięcy lub zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu

Regulamin pożyczki gotówkowej z ,,Gwarancją Najniższego oprocentowania" udzielanej przez Bank Millennium 

 1.  Oferta dotyczy Gwarancji Najniższego Oprocentowania, dalej zwanej „Gwarancją”, pożyczki gotówkowej, udzielanej przez Bank Klientom w czasie jej trwania.
 2. Gwarancja jest ważna przez 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy pożyczki gotówkowej z Bankiem tj. od daty uruchomienia środków.
 3. Oferty mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Klientami”, które spełnią łącznie poniższe warunki:
 4. a) złożą wniosek kredytowy o udzielenie pożyczki gotówkowej w Banku, otrzymają pozytywną decyzję kredytową oraz zawrą umowę pożyczki gotówkowej z Bankiem 
 5. b) przedstawią w oddziale Banku pisemne potwierdzenie warunków cenowych w innym banku wraz z decyzją kredytową, zwane dalej „Potwierdzeniem”, w terminie określonym w pkt. 2 Regulaminu przy założeniu, że decyzja kredytowa została wydana w okresie ważności Gwarancji,
 6. c) Potwierdzenie musi spełniać łącznie poniższe warunki: a) musi być prawidłowo wypełnione i wystawione dla Klienta przez inny bank w postaci:  Europejskiego Formularza Informacyjnego, zgodnie ze wzorem określonym w Ustawie o Kredycie Konsumenckim wraz z pieczęcią i podpisem pracownika banku oraz zawartą w nim, pisemną informacją o wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej Klientowi przez bank dla wszystkich warunków produktu zawartych w formularzu wydanym Klientowi lub umowy kredytowej zawartej przez Klienta z tym bankiem. b) dotyczyć kredytu lub pożyczki gotówkowej bez zabezpieczenia, przy czym na potrzeby niniejszego Regulaminu, ubezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki gotówkowej nie traktuje się jako zabezpieczenia, c) warunki udzielenia pożyczki lub kredytu, czyli kwota oraz okres kredytowania, muszą być takie same jak warunki pożyczki gotówkowej udzielonej Klientowi przez Bank.
 7. Oferta nie uwzględnia kredytów i pożyczek ratalnych oraz gotówkowych z rocznym oprocentowaniem nominalnym 0%, kart kredytowych, limitów w koncie osobistym oraz kredytów i pożyczek z zabezpieczeniem 
 8.  Skuteczne skorzystanie z Gwarancji powoduje: 1) dokonanie zwrotu na konto osobiste Klienta w Banku, odsetek od udzielonej pożyczki w wysokości różnicy pomiędzy kwotą odsetek od udzielonej pożyczki według oprocentowania nominalnego określonego w umowie pożyczki a kwotą odsetek według oprocentowania nominalnego zawartego w Potwierdzeniu, wyliczonej za okres od dnia uruchomienia pożyczki w Banku do dnia dokonania zmiany oprocentowania przez Bank w ramach Gwarancji, tylko w przypadku i pod warunkiem dokonania spłaty co najmniej jednej raty pożyczki w momencie skorzystania z Gwarancji przez Klienta, 2) obniżenie oprocentowania nominalnego pożyczki gotówkowej w Banku do poziomu oprocentowania przedstawionego w Potwierdzeniu, 3) zmianę wysokości raty pożyczki.

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,01%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 42 340,91 zł, całkowita kwota do zapłaty: 68 166,16 zł, oprocentowanie zmienne 6,67%, całkowity koszt kredytu: 25 828,25 zł [w tym: prowizja 3,03% (1 282,93zł) , odsetki 13 679,98 zł, usługi dodatkowe 10 862,34 zł, (w tym: ubezpieczenie 10 862,34 opłata za Konto 360° 0 zł pod warunkiem min. 1000 zł wpływów zewnętrznych na konto i min. 1 płatności kartą do konta / BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego wynosi 8 zł)], 83 miesięczne raty równe w wysokości 821,28 zł.