Kredyt hipoteczny w BNP Paribas

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas

Na ostateczne warunki kredytu proponowane przez bank wpływa szereg czynników. Są to między innymi wysokość uzyskiwanych dochodów, rodzaj zatrudnienia (umowa na czas określony czy nieokreślony, działalność gospodarcza itp.), liczba osób w gospodarstwie domowym, czy historia w Biurze Informacji Kredytowej. Znaczenie ma również kwota kredytu, wartość zabezpieczenia i wkład własny. Dla banku najistotniejszym czynnikiem przy oferowaniu kredytu hipotecznego będą przede wszystkim uzyskiwane dochody przez klienta. Podczas rozmowy z doradcą banku warto porozmawiać również o ubezpieczeniu nieruchomości od zdarzeń losowych. Warto zapytać konsultanta również o wymagane dokumenty, które są niezbędne do otrzymania kredytu hipotecznego oraz o czas obsługi wszelkich formalności. Kredyt w BNP Paribas jest kredytem oferowanym z naprawdę niską marżą w porównaniu do konkurencyjnych banków. Klient zyskać może nawet do 15% kwoty kredytu na dowolny cel. 

marża -  jej wysokość jest stała w okresie kredytowania, o jej wysokości decyduje konstrukcja oferty w banku, może ona ulec zmianie za zgodą obu stron (w formie aneksu do umowy)

WIBOR - wskaźnik, który jest ustalony przez Narodowy Bank Polski jego zmiana wpływa na zmianę wysokości oprocentowania

Oferta kredytu w BNP Paribas  jest skierowana do klientów, którzy posiadają, albo założą w banku rachunek osobisty: Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewnienia wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku. 

Przykład reprezentatywny

 • wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi: 330 000,00 zł
 • okres obowiązywania umowy: 300 miesięcy
 • całkowita kwota kredytu: 260 000,00 zł
 • oprocentowanie zmienne: 3,27% (WIBOR 3M - 1,17% oraz marża 2,10% (marża jest podwyższona o 1,50% p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki
 • prowizja za udzielenie kredytu: 0 zł
 • odsetki: 121 183,00 zł
 • koszt podwyższenia marży do czasu do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej: 1.619,33 zł
 • wysokość raty: 1485,30 zł (w pierwszych 5 miesiącach do czasu uprawomocnienia się hipoteki) i po tym okresie wysokość raty zostanie zmniejszona na: 1272,46 zł
 • koszt ubezpieczenia na życie: 18 356,28 zł
 • opłata za oszacowanie wartości nieruchomości: 300 zł
 • opłaca PCC: 19 zł
 • odsetki: 121 183,00 zł 
 • całkowita kwota do zapłaty: 404 477,61 zł