Promocja pożyczki na 60 dni w ofercie Smartney.pl

Promocja pożyczki na 60 dni w ofercie Smartney.pl

Smartney.pl to firma pożyczkowa, która należy do francuskiej Grupy Oney Bank. Firma francuska cieszy sie dobrą opinią i działa od 35 lat na rynku. Firma oferuje pożyczki na wysokie kwoty do 60 tysięcy złotych z okresem spłaty nawet do 5 lat. Proces przyznania pożyczki oparty jest na najnowszych technologiach. Dane klienta są w 100% bezpieczne. 

Oferta pożyczki w Smartney.pl

Z pożyczki może skorzystać: 

 • osoba w wieku od 23 do 70 lat
 • raty do 5 lat
 • pożyczka w 100% online
 • należy posiadać aktywne konto osobiste
 • pożyczkobiorca powinien mieć również aktywny numer telefonu komórkowego

Firma przyznaję pożyczkę na podstawie rachunku bankowego. Decyzje podejmowane są w oparciu o dane. Wniosek o pożyczkę jest weryfikowany w oparciu o najnowszą technologię. Warto również przygotować swój dowód osobisty, który jest niezbędny do wypełnienia wniosku. 

Jak wziąć pożyczkę w Smartney.pl ?

 • wypełnij wniosek
 • ustal kwotę i ilość rat
 • poprawnie podaj swoje dane
 • potwierdź swoje dane online
 • zaakceptuj warunki umowy, a pieniądze trafią na Twoje konto
 • warunkiem otrzymania pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej 

 

 

Spłata pożyczki w Smartney.pl

W Smartney.pl istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. Spłaty można dokonać logując się do swojego profilu w Strefie Klienta. Po zalogowaniu się do Strefy Klienta znajdziesz indywidualny numer konta. Na profilu znajdziesz możliwość spłaty przy użyciu szybkiego przelewu bądź karty debetowej. 

Pożyczka równoległa Smartney BIS

Na prośbę klienta firma wprowadziła możliwość wzięcia dodatkowej pożyczki. Usługa jest widoczna w Stefie Klienta. 

Regulamin promocji: ,,Promocja 60 dni"

 

 1.  Promocja trwa w dniach od 4.03.2021 r. do 30.04.2021 r.
 2.  Uczestnikiem Promocji jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w czasie trwania Promocji, złoży Wniosek o Kredyt i zawrze z Organizatorem Umowę Kredytu, bez względu na to, czy Umowa o Kredyt jest pierwszą, czy kolejną umową pożyczki, zawieraną z Organizatorem.
 3.  Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz w czasie jej trwania.
 4. Promocja łączy się z promocyjnym programem Organizatora pod nazwą „Kody Rabatowe” i promocjami organizowanymi w ramach tego programu
 5.  Warunkiem udzielenia Kredytu jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego uczestnika Promocji, a ostateczne warunki kredytowania w ramach Promocji, zależą od wyniku tej oceny.

Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy wyłącznie Umów Kredytu w rozumieniu niniejszego Regulaminu, to jest umów o Kredyt zawartych na stronie internetowej Organizatora www.smartney.pl, o które zawnioskowano w Call Center Organizatora pod numerem 528 88 88 w czasie trwania Promocji.
 2. Promocja polega na przyznaniu uczestnikom Promocji przez Organizatora prawa do spłaty Całkowitej Kwoty Kredytu w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy Kredytu bez obowiązku ponoszenia kosztów Kredytu, to jest odsetek i prowizji, należnych zgodnie z Umową Kredytu do tego dnia, o ile, do dnia spłaty Całkowitej Kwoty Kredytu, uczestnik Promocji spłacił wymagalne w tym okresie raty Kredytu, zgodnie z harmonogramem spłaty, stanowiącym załącznik do Umowy Kredytu.
 3. W razie spłaty Całkowitej Kwoty Kredytu, w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy Kredytu: 1) Całkowity Koszt Kredytu wyniesie 0 zł 2) Umowa Kredytu rozwiąże się, jako wykonana w całości przez uczestnika Promocji.
 4. Jeżeli do dnia spłaty Całkowitej Kwoty Kredytu, uczestnik Promocji spłacił wymagalne w tym okresie raty Kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty, kwotę Całkowitej Kwotę Kredytu, o której mowa w ust. 3 powyżej, pomniejsza się o kwotę tych rat.
 5. Dla zachowania 60 dniowego terminu, decydująca jest data zaksięgowania Całkowitej Kwoty Kredytu, pomniejszonej o kwotę, rat Kredytu, uiszczonych do dnia spłaty tej kwoty, na rachunku bankowym Organizatora, wskazanym w Umowie Kredytu, jako rachunek do spłaty Kredytu.
 6. W razie, gdy uczestnik Promocji nie spłaci Całkowitej Kwoty Kredytu na warunkach określonych w Regulaminie, oznacza to, że nie skorzystał z Promocji i zobowiązany jest do spłaty Kredytu zgodnie z Umową Kredytu.

Przykład reprezentatywny dla pożyczki „Nowoczesna”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,40%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 988,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 21 110,10 zł, oprocentowanie zmienne 7,2%, całkowity koszt kredytu 6 122,10 zł (w tym: prowizja 2 697,84 zł, odsetki 3 424,26 zł), 59 miesięcznych równych rat po 351,87zł, ostatnia rata wyrównująca 349,77 zł. Kalkulacja na dzień 19.01.2021 r.

 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki „Korzystna”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 32,31%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 8 858,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 13 371,58 zł, oprocentowanie zmienne 7,2%, całkowity koszt kredytu 4 513,58 zł (w tym: prowizja 3 103,34 zł, odsetki 1 410,36 zł), 36 miesięczne równe raty po 361,45 zł, ostatnia rata wyrównująca 361,45 zł. Kalkulacja na dzień 19.01.2021 r.