Zyskaj premię za terminową spłatę pożyczki w Zaplo.pl

Promocja w Zaplo.pl premia wypłacana co 6 miesięcy za terminową spłatę pożyczki

W promocji: ,,Nagroda od Zaplo" pożyczkobiorca, który będzie spłacał pożyczkę w terminie otrzyma od firmy premię. Premia wypłacana jest co 6 miesięcy w wysokości od 100 zł do 250 zł. Wysokość premii uzależniona jest od kwoty pożyczki oraz okresu spłaty. Pożyczkę w Zaplo.pl można otrzymać bez konieczności przedstawiania zaświadczeń o dochodach. Pożyczkę można spłacać w niskich ratach przez okres 3 lat. 

 Regulamin promocji: ,,Nagroda od Zaplo"

 • promocja trwa do 10.01.2018 r. 
 • uczestnikami promocji mogą być osoby, które w okresie trwania promocji złożą wniosek o udzielenie pożyczki na okres minimum 6 miesięcy
 • promocje nie łączą się, tym samym uczestnikami promocji nie mogą być osoby, które w czasie jej trwania biorą udział w innej promocji organizowanej przez firmę
 • promocja polega na tym, że organizator wypłaci uczestnikowi premię w wysokości uzależnionej od kwoty i wysokości pożyczki pod warunkiem terminowej spłaty wszystkich rat pożyczki
 • premia będzie wypłacana po uiszczeniu co 6 raty
 • uczestnik otrzyma 100 zł premii pod warunkiem, że zawrze umowę pożyczki na minimum 6 miesięcy a pożyczka będzie udzielona do 5000 zł 
 • uczestnik otrzyma 200 zł premii pod warunkiem, że zawrze umowę pożyczki na okres minimum 6 miesięcy a pożyczka będzie udzielona na kwotę powyżej 5000 zł do 9 990 zł 
 • uczestnik otrzyma 250 zł premii pod warunkiem, że zawrze umowę pożyczki na okres minimum 6 miesięcy a pożyczka zostanie udzielona w wysokości 10 000 zł 
 • organizator dokona wypłaty odpowiedniej kwoty po uiszczeniu przez uczestnika, co szóstej raty pożyczki, tym samym wypłatą objęte będą raty numer 6, 12, 18, 24, 30 oraz 36. [np. uczestnik zawrze z firmą umowę na okres 12 miesięcy na kwotę 5000 złotych otrzyma od organizatora po terminowej spłacie wszystkich sześciu pierwszych rat 100 złotych, następnie po terminowej spłacie kolejnych sześciu rat otrzyma wypłatę kolejnych 100 złotych]
 • uczestnik nie otrzyma premii jeśli: nie spłaci przynajmniej jednej raty zgodnie z harmonogramem spłat, odstąpi od umowy, dokona wcześniejszej spłaty pożyczki bądź wypowie umowę pożyczki
 • regulamin promocji 

Pożyczka w Zaplo.pl

 • o pożyczkę może starać się osoba w wieku od 21 do 75 lat, która posiada stały dochód oraz nie jest wpisana do żadnego rejestru dłużników
 • minimalna kwota pożyczki wynosi: 1000 zł
 • maksymalna kwota pożyczki wynosi 10 000 zł
 • o pożyczkę bez zaświadczeń można starać się do 7000 zł
 • firma w trakcie składania wniosku może poprosić klienta o dokument potwierdzający deklarowane dochody np. zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3 miesięcy, odcinek renty bądź emerytury
 • minimalna kwota pożyczki wynosi: 1000 zł
 • okres spłaty można rozłożyć od 3 do 36 miesięcy
 • Zaplo.pl nie wymaga od klienta zastawów bądź poręczeń 

 Jak wnioskować o pożyczkę w Zaplo ? 

 • wybierz na suwaku kwotę i okres spłaty
 • następnie wypełnij wniosek o pożyczkę podając dokładnie i poprawnie swoje dane
 • wniosek należy potwierdzić poprzez przelew weryfikacyjny w wysokości 1 grosza
 • jeśli skorzystasz z narzędzia Instantor możesz wnioskować aż o 10 000 zł bez zaświadczeń
 • po złożeniu kompletnego wniosku firma poinformuje klienta o decyzji zaakceptowania bądź odrzucenia go
 • po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku pieniądze zostaną przelane na konto klienta
 • * wnioskując pierwszy raz rejestrujesz się ma stronie Zaplo.pl i od tej pory klient posiada swój indywidualny profil na stronie firmy

Przykład reprezentatywny dla pożyczki nieobjętej promocją 

 • kwota pożyczki: 5000 zł 
 • oprocentowanie: 10%
 • ilość rat: 36
 • wysokość raty: 35 x 300,23 zł i ostatnia 36 rata: 300,19 zł
 • odsetki: 808,24 zł
 • prowizja: 5000 zł
 • całkowita kwota do zapłaty: 10 808,24 zł
 • RRSO: 78,6%

>>> Pożyczka ratalna w Zaplo.pl <<<