Kredyt na samochód z premią do 760 zł

Kredyt gotówkowy na samochód w Deutsche Bank z premią do 760 zł 

W promocji prowadzonej przez Deutsche Bank klient, który zdecyduje się podpisać umowę o kredyt na samochód może wiele zyskać. Klient, który zawrze umowę do 29.12.2017 r. otrzyma od banku kod rabatowy. Kod rabatowy uprawnia do zakupu ze zniżką ubezpieczenia OC, AC bądź pakiet OC/AC na stronie axa.pl. Zakup ubezpieczenia powinien nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy o kredyt. Dodatkowo klient w ramach promocji może zyskać również premię w wysokości kosztu poniesionego ubezpieczenia, nie więcej niż jednak 760 zł, w terminie 45 od daty zawarcia i opłacenia umowy ubezpieczenia. 

Regulamin promocji: Ubezpiecz auto

 • warunkiem przystąpienia do promocji jest udzielenie przez klienta, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej informacji o zainteresowaniu zawarciem umowy kredytu gotówkowego 
 • należy również zawrzeć umowę o kredyt do 29.12.2017 r.
 • powinno się również podpisać umowę o ubezpieczenie samochodu uczestnika promocji z AXA Ubezpieczenia
 • uczestnik promocji nie może odstąpić od umowy o kredyt oraz wypowiedzieć umowy o kredyt w okresie 45 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki
 • każdy klient, który zawrze umowę o kredyt do 29.12.2017 r. otrzyma kod promocyjny, który uprawnia do zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu w AXA (OC/AC) z 20% rabatem
 • organizator promocji przyzna premię o równowartości składki opłaconej przez uczestnika promocji za ubezpieczenie samochodu w AXA 
 • maksymalna wartość premii wynosi 760 zł

Warunki otrzymania premii 760 zł w promocji Deutsche Banku

 • należy uruchomić kredyt
 • nie można odstąpić od umowy i wypowiedzieć umowy o kredyt w ciągu 45 dni od dnia zawarcia umowy i opłacenia składki
 • powinno się zawrzeć umowę o ubezpieczenie samochodu z AXA w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy
 • powinno się wykorzystać kod promocyjny otrzymany od banku
 • należy do banku przesłać wiadomość e-mail z numerem zawartej polisy oraz oświadczeniem zawartym w regulaminie promocji
 • uczestnik, który spełni warunki opisane w regulaminie otrzyma premię w wysokości 760 zł
 • premia zostanie wypłacona w pierwszej kolejności na rachunek prowadzony w walucie PLN
 • regulamin promocji

Przykład reprezentatywny

 • kwota kredytu: 75 000 zł
 • oprocentowanie zmienne: 7,99%
 • ilość rat: 95
 • wysokość raty: 1 087,78 zł
 • prowizja: 0 zł
 • opłata przygotowawcza: 1400 zł
 • odsetki: 26 939,41 zł
 • całkowita kwota do zapłaty: 103 339,41 zł 
 • RRSO: 8,86%

>>> Kredyt na samochód z premią 760 zł w Deutsche Bank <<<