Kredyt gotówkowy z prowizją za zero w promocji Credit Agricole

 

Kredyt gotówkowy bez prowizji w Credit Agricole

Do końca sierpnia w Credit Agrciole trwa promocja dla nowych klientów banku dzięki której otrzymać można kredyt bez prowizji. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z promocji jest otworzenie konta osobistego w Credit Agrciole. Oprocentowanie kredytu wynosi 7,2%.  

Kredyt w Credit Agricole

 • prowizja: 0 zł
 • oprocentowanie: 7,2%
 • promocja dla nowych kredytobiorców

Regulamin promocji: ,,Kredyt gotówkowy z prowizją za zero"

 • promocja trwa do 31.08.2020 r. 
 • uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, która spełni łącznie poniższe warunki:
 • a) spełnia wymogi formalne stawiane przez bank klientom ubiegającym się o kredyt, w tym posiada zdolność kredytową wg zasad określonych określonych przez bank oraz uzyska pozytywną decyzję kredytową
 • b) w okresie obowiązywania promocji złoży wniosek o udzielenie kredytu
 • c) do 4.09.2020 r. włącznie zawrze z bankiem umowę kredytu na kwotę nie przekraczającą 30 tysięcy złotych (całkowita kwota kredytu wypłacanego uczestnikowi), na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy
 • d) jest posiadaczem konta, otworzy je albo przekształci dotychczasowe konto przed zawarciem umowy kredytu
 • e) zapozna się z regulaminem, zaakceptuje jego postanowienia i podpisze ,,Potwierdzenie przystąpienia do promocji"
 • uczestnikiem nie może być osoba fizyczna. która przed dniem złożenia wniosku w banku wniosku o kredyt była stroną umowy produkt kredytowy zawartej z bankiem
 • uczestnik promocji nie będzie zobowiązany do zapłaty prowizji za udzielenie kredytu, a stałe oprocentowanie nominalne kredytu wynosić będzie: 7,2%
 • RRSO wynosi 7,45%

Przykład reprezentatywny

 • całkowita kwota kredytu: 26 400 zł
 • oprocentowanie: 7,2%
 • prowizja: 0 zł
 • ilość rat: 59
 • wysokość raty: 525,25 zł oraz ostatnia wyrównująca rata 524,74 zł 
 • odsetki: 5 114,74 zł
 • całkowita kwota do zapłaty: 31 514,74 zł