Kredyt na fotelik w Nest Bank

Kredyt na fotelik w Nest Banku

Nest Bank bardzo intensywnie w telewizji reklamuje swój kredyt gotówkowy zatytułowany "Kredyt na fotelik". Kredyt ten oferowany jest do wąskiego grona odbiorców, którzy potrzebują fotelika dziecięcego do auta. Kredyt udzielany jest na atrakcyjnych warunkach. Klient oddaje jedynie tyle pieniędzy ile pożyczył pod warunkiem, że w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy udowodni zakup fotelika dziecięcego i przekaże fakturę jego zakupu do banku. Kredyt w promocji oferowany jest jedynie do kwoty 2000 zł. Spłatę kredytu można rozłożyć na 10 rat. 

Kredyt na fotelik w Nest Banku

 • 0% oprocentowanie kredytu
 • 0% prowizja za udzielenie kredytu
 • darmowy kredyt bez prowizji i oprocentowania pod warunkiem przedstawienia zakupu dowolnego fotelika dziecięcego o wartości minimum 80% kwoty kredytu (nie mniej niż 500 zł)  w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy
 • maksymalna kwota kredytu: 2000 zł
 • kredyt rozkładany jest na 10 rat 

Regulamin promocji ,,Fotelik''

 • promocja polega na oferowaniu kredytu konsumenckiego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu fotelika samochodowego z oprocentowaniem 0% oraz prowizją 0%
 • promocja dotyczy umów kredytu zawartych od 13.06.2017 r. do odwołania
 • fotelik dla dziecka nie może być zakupem używanego fotelika samochodowego
 • po zawarciu umowy kredytu klient powinien zakupić fotelik samochodowy dla dziecka i dokonać zapłaty za jego zakup w dowolnej formie ze środków pochodzących z kredytu
 • w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy klient powinien przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną kopię dokumentów sprzedaży potwierdzających zakup fotelika (kopię rachunku wystawionego imiennie na uczestnika przez sprzedawcę Fotelika albo faktury vat)
 • łączna kwota faktury powinna wynosić minimum 80% całkowitej kwoty kredytu
 • data wystawienia rachunku nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy o kredyt
 • kupującym na fakturze musi być ta sama osoba, która podpisywała umowę o kredyt
 • przesłany dokument do banku musi być czytelny
 • w przypadku, gdy klient nie spełni warunków zawartych w regulaminie, wówczas nie będzie uprawniony do uzyskania preferencyjnych warunków cenowych kredytu, a kredyt będzie oprocentowany według stałej stawki nie wyższej niż 9,49% 
 • klient w ramach jednej umowy kredytu może zakupić cztery foteliki
 • klient może skorzystać z promocji maksymalnie dwukrotnie tj. może zawrzeć dwie umowy kredytu na warunkach promocji
 • kredyt dostępny jest wyłącznie w placówkach banku Nest Bank
 • regulamin