Blog o kredytach bankowych i pożyczkach pozabankowych

Pożyczka w Finbo

Pożyczka w Finbo

Pożyczka w Finbo to pożyczka pozabankowa, którą można wziąć do kwoty 5000 zł na okres 30 dni. Proces przyznania pożyczki trwa bardzo szybko. O pożyczkę można starać się w kwocie od 500 zł do 5000 zł. 

Pożyczka w Finbo

Finbo pracuje w dni robocze od 8:00 do 20:00 oraz w sb od 9:00 do 17:00

O pożyczkę może starać się osoba, która: 

 • jest w wieku od 20 do 75 lat,
 • posiada własny numer telefonu komórkowego
 • posiada osobisty rachunek bankowy
 • posiada ważny dowód osobisty
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i zamieszkuje teren Polski
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych

 

 • maksymalna kwota pierwszej pożyczki w Finbo wynosi 5000 zł
 • w Finbo można posiadać tylko jedną aktywną pożyczkę
 • jeśli klient posiada pożyczkę w innej instytucji finansowej, ale nie ma opóźnień w spłacie może starać się o pożyczkę w Finbo

Jak skorzystać z pożyczki ? 

Opłata rejetracyjna w wysokości 0,01 zł (1 grosza) powinna być wykonana z Twojego osobistego rachunku bankowego. Istotnym jest, żeby dane podane w przelewie bankowym z opłatą rejestracyjną zgadzały się z danymi, które podałeś w formularzu rejestracyjnym.

 Opłata rejestracyjna w wysokości 0,01 zł (1 grosza) powinna być przelana na jeden z rachunków bankowych posiadanych przez Finbo.

W przelewie opłaty rejestracyjnej w wyoskości 0,01 zł (1 grosza) należy wpisać następujący tytuł: „Potwierdzam Warunki Umowy Finbo (wpisz swój numer PESEL)"

 Informację o decyzji w sprawie pożyczki otrzymasz za pośrednictwem SMSa lub wiadomości e-mail.

Pieniądze na konto klienta zazwyczaj są przesyłane w ciągu 15 minut od zatwierdzenia umowy. Wszystko jednak głównie jest uzależnione od sesji przelewów wychodzących i przychodzących w bankach. 

Spłata pożyczki

 • wszystkie informacje o spłacie klient odnajdzie w wiadomości e-mail, gdzie zostanie przesłana umowa
 • jeśli klient nie może spłacić pożyczki w terminie powinien skontaktować się z działem windykacji
 • pożyczkę można spłacić wcześniej
 • w przypadku braku terminowej spłaty pożyczki zgodnie z umową pożyczki do twojego zadłużenia mogą zostać doliczone odsetki za zwłokę w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie)