Porównanie kredytów hipotecznych lipiec 2015

kredyt hipoteczny - porównanie ofert lipiec 2015

Jak dostać kredyt hipoteczny ?

Musimy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, mieć systematyczny dochód, który umniejszony o stałe miesięczne wydatki pozwoli na uzyskanie odpowiedniej zdolności kredytowej, a także nieruchomość, której wartość będzie w stanie zabezpieczyć udzielony kredyt.

Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt hipoteczny ?

Należy zwrócić uwagę na koszty kredytowe na które składa się:

  • Prowizja za przystąpienie do kredytu
  • Marża bankowa, będąca składnikiem oprocentowania
  • Opłaty i prowizje za usługi banku
  • Opłata za wycenę nieruchomości,
  • Opłaty za ubezpieczenie na życie kredytobiorcy i ubezpieczenie niskiego wkładu własnego