Mieszkanie dla młodych ranking lipiec 2015

Mieszkanie dla młodych ranking lipiec 2015

Beneficjentami programu Mieszkanie dla Młodych mogą być osoby, które nie ukończyły 35 lat , w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego z małżonków, natomiast drugim, niezmiernie istotnym warunkiem, jest fakt nieposiadania do tego momentu żadnej nieruchomości na własność lub jako współwłasność. Jeżeli wynajmujemy mieszkanie lub mamy spółdzielcze mieszkanie lokatorskie, to nie stanowi to zasadniczej przeszkody, niemniej jednak w ciągu pół roku od wejścia w posiadanie nowego mieszkania, należy rozwiązać umowę najmu lub zrzec się praw do lokalu spółdzielczego.

Ponadto program Mieszkanie dla Młodych zakłada pewne limity i ograniczenia. Dotyczą one przede wszystkim ceny za metr kwadratowy, ustalanej osobno dla poszczególnych regionów kraju tzw. limity cenowe metra w mdm . Ponadto zakup mieszkania lub domu na preferencyjnych warunkach odnosi się wyłącznie do rynku pierwotnego , wreszcie, ograniczona została powierzchnia użytkowa podlegająca dopłacie, w przypadku mieszkania jest to 75 metrów kwadratowych , domu 100 metrów , a osoby wychowujące co najmniej troje dzieci, mogą otrzymać dopłatę odpowiednio do 85 i 110 metrów kwadratowych . Oczywistym i podstawowym warunkiem uzyskania dopłaty w ramach rządowego programu jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego na co najmniej 50% wartości nieruchomości, celowego, to jest przeznaczonego wyłącznie na zakup mieszkania lub domu i na okres minimum 15 lat.

Program Mieszkanie dla Młodych uwzględnia także osoby, które samodzielnie budują dom , ewentualnie rozbudowują czy przystosowują budynek o innym charakterze do celów mieszkalnych. Będą one mogły skorzystać ze zwrotu części podatku VAT za materiały budowlane . Oczywiście i w tym przypadku obowiązują ustawowe warunki i ograniczenia, wiek do 35 lat, pierwsze mieszkanie czy dom na własność, powierzchnia użytkowa limitowana jak wyżej. Wysokość kwoty zwrotu podatku VAT zależy od aktualnie obowiązującej stawki tego podatku, a dokonuje zwrotu urząd skarbowy na wniosek konkretnej osoby spełniającej warunki programu.

Ranking Mieszkanie dla Młodych lipiec 2015

* Zestawienie uwzględnia oprocentowanie i wysokość marży po 12 miesiącach. Większość banków w pierwszym okresie wprowadza promocyjną wysokość oprocentowania i marży. 

Tabela przedstawia, gdzie najbardziej opłaca się brać kredyt z naszą dopłatą w programie "Mieszkanie dla Młodych". Promocyjne oferty w pierwszym roku sprawiają, że bank Peako i PKO BP wysuwają się na lidera na rynku. Tabela dla kredytów do 90% wyceny nieruchomości i 25 lat spłaty kredytu.

Lp. Bank Oprocentowanie Marża Wniosek
1 Pekao 3,39% 1,69%  Wniosek w PEKAO
2 PKO BP 3,38% 1,66%  Wniosek w PKO BP
3 Eurobank 3,27% 1,55%  Wniosek w Eurobank
4 BZ WBK 3,41% 1,69%  Wniosek w BZ WBK
5 Raiffeisen POLBANK 3,52% 1,80%  Wniosek w Raiffeisen
6 SGB Bank 3,82% 2,10%  Wniosek w SGB
7 BGŻ BNP Paribas 3,74% 1,95%  Wniosek w BGŻ BNP Paribas
8 Deutsche Bank 3,87% 2,15%  Wniosek w Deutsche Bank
9 Bank Millennium 3,81% 2,09%  Wniosek w Millennium
10 BOŚ Bank 3,59% 1,80%  Wniosek w BOŚ Bank
11 Alior Bank  4,12% 2,40%  Wniosek w Alior